Aneks zegarowy…

http://cwandt.com/time/02.php

Bez_tytułu_1

zewnętrzny krąg: zapełnia się z częstotliwością jednej minuty; kolejne: godziny, dnia, miesiąca, stulecia