[Ciekawostki z jutuba] Pełny zapis transmisji z Jarocina (rok 1991).

Na samym początku niespodzianka – Krzysztof Ibisz przeprowadzający wywiady z muzykami przed wejściem na scenę 😛

[Link] Cyfrowe Repozytorium „HINT – Historia Nauka Technika”

W katalogu HINT (Historia Nauka Technika) rejestrowane są materiały źródłowe do historii polskiej nauki i techniki odszukane w Sieci, w ogólnie dostępnych bibliotekach i archiwach cyfrowych. Uwzględniane są także publikacje, które ułatwiają dotarcie do źródeł i ich odczytanie – bibliografie, słowniki, encyklopedie itp.
Odnotowujemy rozprawy inżynierskie i badawcze, fachowe i popularne, wydane osobno lub drukowane w czasopismach, napisane oryginalnie po polsku lub będące tłumaczeniem dzieł z innych języków.
Nie poprzestajemy na oficjalnych katalogach bibliotek cyfrowych, ale staramy się odszukać publikacje w nich nieuwzględnione, np. artykuły z czasopism.
Poza informacją bibliograficzną i adresem sieciowym ( URL ) staramy się dołączać do not katalogowych spisy treści i charakterystyczne cytaty zaczerpnięte z adnotowanej publikacji, wskazać recenzje i powiązania z innymi pracami.
Monitorujemy proces digitalizacji naukowo-technicznego piśmiennictwa. Odnotowujemy nowości, jakie pojawią się w bibliotekach cyfrowych. Prowadzimy „listę nieobecności”, polecając uwadze bibliotekarzy cyfrowych te prace, które – naszym zdaniem – powinny zostać udostępnione w Sieci. Cieszy nas, że wiele naszych postulatów zostało już zrealizowanych.
Katalog został uruchomiany we wrześniu 2009 roku pod nazwą „HINT”, która, z jednej strony, jest skrótem od słów Historia, Nauka, Technika, a z drugiej, czytana po angielsku, oznacza wskazówkę, podpowiedź, co oddaje zasadniczy zamysł tego przedsięwzięcia.
Jesteśmy wdzięczni za uwagi dotyczące katalogu, jego zawartości i użyteczności, za wskazanie błędów i propozycje udoskonaleń. Autorstwo wszystkich materiałów wykorzystanych w katalogu jest skrupulatnie oznaczane ( sygnowane są wszystkie uzupełnienia nie pochodzące od redakcji ).

Kaczki – po raz kolejny.

Kolejna sesja zdjęciowa kaczek 🙂
co ciekawe młode kaczki już sporo urosły od ostatniej wizyty nad stawem. Widać już nawet, które z nich to kaczory, bo spod beżowych piór na głowie wyziera kolor zielony.

„Duch czasu” w architekturze – fragment książki W. Rybczyńskiego

Witold Rybczyński,  Jak działa architektura. Przybornik humanisty,
Wydawnictwo Karakter 2015

rozdział: 9. Przeszłość

(…)

Duch epoki

William Mitchell, dawny dziekan wydziału architektury na Massachusetts Institute of Technology, z rozdrażnieniem oznajmił gazecie „The New York Times”, że Whitman College wykazuje „zadziwiający brak zainteresowania zdolnością współczesnej architektury do twórczego i krytycznego reagowania na okoliczności czasu i miejsca, w których żyjemy”. Biorąc pod uwagę, iż style odrodzeniowe pojawiały się już sześćset lat wcześniej, mówienie o zjawisku, że jest „zadziwiające”, wydaje się przesadą. We fragmencie o czasie i miejscu pobrzmiewają echa Heglowskiej koncepcji zeitgeist, ducha epoki, sugerując tym samym, iż każda epoka wytwarza własną, odrębną architekturę. Ale jak zauważył Leon Krier, choć nie ulega wątpliwości, że architektura może się stać wyznacznikiem epoki, stwierdzenie odwrotne nie jest już tak pewne; w historii pojawiało się wiele okresów, których nie łączymy z właściwą sobie architekturą. Niemniej pojęcie ducha epoki ciągle nam towarzyszy. Widać to na przykładzie University of Pennsylvania, gdzie przyjęto wytyczne nakazujące architektom, by nowe budynki na kampusie „wyrażały estetyczne koncepcje naszej epoki, dzięki czemu z upływem czasu będą przeobrażały się w kulturowy zapis koncepcji architektonicznych i życia uniwersyteckiego”. Pomijając już pytania o to, co właściwie kryje się pod pojęciem „estetycznych koncepcji naszej epoki”, a jeśli takowe istnieją, czy faktycznie zmieniają się równie często, jak sugerowałyby to wytyczne, zapis ten można podsumować krótko: „Zakaz stosowania stylów historycznych”. Od pewnego nagradzanego architekta, słynącego z klasycznych zabudowań, dowiedziałem się, że został prywatnie poinformowany, iż nie jest brany pod uwagę przy nowych zleceniach University of Pennsylvania, ponieważ uczelnia wznosi wyłącznie „nowoczesne budynki”.

Twierdzenie, że architekturę powinien napędzać duch naszych czasów, jest stosunkowo młode i sięga początków modernizmu w architekturze. Jak wyjaśniał Le Corbusier w klasycznym manifeście z 1923 roku, W stronę architektury:

Podczas gdy historia architektury ewoluowała powoli przez stulecia, dostosowując się do zmian w strukturze i ornamentach, żelazo i cement w ciągu pięćdziesięciu lat dały rezultaty świadczące o potędze budownictwa oraz o przewrocie, jaki miał miejsce w języku architektonicznym. Jeśli porównamy to z przeszłością, okaże się, że „style” już dla nas nie istnieją, że wypracowano jeden styl epoki; dokonała się rewolucja.

Propozycja Le Corbusiera brzmi przekonująco – nowe materiały i techniki budowlane potrzebują nowej architektury; stare zasady nie znajdują już zastosowania; jesteśmy nowocześni, więc powinniśmy operować naszym własnym nowoczesnym stylem. Jednak po namyśle teza ta przestaje być oczywista. Beton wynaleźli dawno temu starożytni Rzymianie, a jednak nie mieli oni żadnych trudności z łączeniem nowego materiału i starożytnych greckich form. Żelbet wynaleziono w połowie dziewiętnastego wieku na długo przed napisaniem W stronę architektury, a tacy architekci jak Auguste Perret, dla którego pracował Le Corbusier, czy Grosvenor Atterbury w Stanach Zjednoczonych pokazali już wcześniej, jak stosować beton bez dokonywania „przewrotu w języku architektonicznym”. Louis Henry Sullivan i Daniel Burnham tworzyli wieżowce oparte na stalowych ramach, które poszerzały tradycyjne zasady, ale nie próbowały ich obalić.

Architekci zawsze dostosowywali stare formy do nowych materiałów i vice versa. Palladio konstruował rzymskie kolumny z cegły, czasami pokrywając je tynkiem, tak by uzyskać złudzenie marmuru, innym razem pozostawiając czerwoną cegłę na widoku. Sala bankietowa w pałacu Whitehall, projektu Inigo Jonesa, zrodziła się z inspiracji architekturą Palladia, ale miejsce otynkowanej cegły zajął kamień ciosany. Doryckie kolumny w posiadłości Monticello Thomasa Jeffersona są z drewna. Joriskie kolumny Johna Russella Pope’a w rotundzie National Gallery to monolityczne trzony z marmuru w ciemnozielonym – a nie białym – kolorze Verde Imperiał. Toskańskie kolumny w News Building w Athens w stanie Georgia AUan Greenberg wykonał z prefabrykowanego betonu. Dziś, oprócz drewna, kamienia i betonu, prefabrykowane klasyczne kolumny można też stworzyć ze sztucznego kamienia, a także gipsu lub plastiku wzmacnianych włóknem szklanym.

Inna kłopotliwa kwestia wiąże się z dokładną definicją „stylu [naszej] epoki”. Epoka przemysłowa, którą Le Corbusier wychwalał w swoim manifeście, trwała niecałe pięćdziesiąt lat, a środki transportu, które były raison d’etre rewolucyjnego, nowoczesnego stylu – liniowce transatlantyckie, lokomotywy parowe, łodzie latające i rodzinne samochody marki Delage – bez wyjątku zniknęły. Zgodnie z argumentacją Le Corbusiera jego koncepcje dotyczące nowoczesnej architektury stały się na tym etapie przestarzałe i wymagały ponownego opracowania. Projektant rzeczywiście porzucił wówczas białe kubistyczne pudełka na rzecz rzeźbionych form z surowego betonu. Dziś zwolennicy „architektury blobów” i modelowania parametrycznego twierdzą, że epoka cyfrowa potrzebuje własnej architektury, która dorównałaby epoce przemysłowej; ale czy ciągła architektoniczna rewolucja jest rzeczywiście możliwa, a co dopiero potrzebna? Jeśli zaś przyjmiemy, że architektura zawsze jest odbiciem danej chwili, musimy też wziąć pod uwagą, iż chwila ta może się wiązać z patrzeniem wstecz lub naprzód. W sytuacji, gdy ducha epoki tworzy zainteresowanie przeszłością, co mogliśmy już wielokrotnie obserwować, czy spoglądanie wstecz nie jest „nowoczesnym” podejściem?

Steen Eiler Rasmussen porusza kwestię przeszłości w pierwszym rozdziale Odczuioania architektury. Tekst zilustrował zdjęciem słynnego duńskiego aktora jadącego na rowerze w renesansowym kostiumie z kaftanem i koronkami. „Kostium jest niewątpliwie doskonały w swoim rodzaju; również rower jest znakomity, ale razem po prostu do siebie nie pasują – pisał. – Tak samo nie można robić użytku z pięknej architektury minionych epok, gdyż w nowych czasach, przy zmienionym sposobie życia, staje się ona nieprawdziwa i pretensjonalna”.Analogia ta jest problematyczna z wielu powodów. Rasmussen sugeruje, że renesansowy strój „nie pasuje” do roweru dlatego, że jest to nowoczesny środek transportu, ale welocyped wymyślono na początku dziewiętnastego wieku, pierwszy model „safety”, z przednim i tylnym kołem równej wielkości, wszedł zaś do powszechnego użycia jeszcze przed końcem tego wieku. Na pierwszych rowerach jeździli dżentelmeni w pumpach i słomkowych kapeluszach razem z damami w pantalonach i kapelusikach od słońca, a mimo to dziś nie uważamy, że jeżdżenie na rowerze w spodenkach i czapce z daszkiem jest „nieprawdziwe i pretensjonalne”. Twierdzenie, iż architektura przeszłości obraca się w fałsz, kiedy „zmienia się sposób życia” (albo moda?), całkowicie ignoruje fakt, że bez przerwy z zadowoleniem korzystamy ze starych budynków. Nie trzeba koniecznie ubierać się w marynarkę i flanelowe spodnie, jak studenci w latach dwudziestych ubiegłego wieku, gdy Cram projektował neogotyckie budynki na Princeton University, aby zamieszkać w domu dla absolwentów; koszulka polo i drelichowe spodnie w zupełności wystarczą.

 

Nieustannie obecna przeszłość

Architektura, jeśli jest dobrze wykonana, potrafi przetrwać bardzo długo. Budynki, które przechodzą okresową konserwację, a do tego od czasu do czasu są odnawiane, mogą nam służyć całymi wiekami. Nie są jednorazowe, co zapewnia im wyjątkową pozycję w kulturze opartej na nietrwałości. Żaden z moich studentów nie widział lokomotywy parowej w normalnym użyciu ani nie leciał sterowcem, ale wciąż mogą spacerować po dworcu Grand Central Terminal albo odwiedzić obserwatorium w Empire State Building, którego maszt miał pierwotnie służyć jako przystań dla statków powietrznych. Kuchnia, moda, a nawet zachowania zmieniają się z pokolenia na pokolenie; nie ubieram się, nie jem ani nie zachowuję jak osoba żyjąca sto lat temu. Nie jeżdżę stuletnim samochodem, ale za to mieszkam w stuletnim domu. Nie myślę o nim w kategoriach zabytku – to zwykły dom, który przy okazji jest też stary. Niewymuszone, codzienne obcowanie ze starą zabudową może tłumaczyć, dlaczego społeczeństwo akceptuje architekturę budzącą skojarzenia z przeszłością – a czasami wręcz się jej domaga.

Le Corbusier, Rasmussen i Mitchell przekonują, że ludzie odbierają budynki jako unikatowe formy wyrazu określonych okresów historycznych. Moja Filadelfia to miszmasz nowych i starych elementów. Oprócz następujących jedna po drugiej ulic wypełnionych rzędami domów z różnych lat, w mieście znajduje się też Athenaeum i stacja przy Thirtieth Street, słynna akademia muzyczna oraz Kim-mel Center for the Performing Arts, a także utrzymane w stylu odrodzenia greckiego Philadelphia Museum of Art wraz z niedawno ukończonym gmachem Barnes Foundation. Chciałbym w tym miejscu nadmienić, że Athenaeum wyznacza początek neoklasycyzmu w Stanach Zjednoczonych, dworzec przy Thirtieth Street należy do jednej z ostatnich wielkich stacji kolejowych, a ja sam rozróżniam budynki, które lubię (akademia) i których nie lubię (Kimmel). Ale podobnie jak większość ludzi nie myślę o nich w kategoriach przedstawicieli określonych epok; są po prostu elementami miejskiego krajobrazu. Co więcej, nie oczekuję, że każdy kolejny budynek dodawany do tej zabudowy będzie się od niej w znaczący sposób odcinał. To mile, że wieże w dzielnicy Society Hill projektu Peia się wyróżniają, ale tak samo miły jest fakt, iż apartamentowiec Roberta A.M. Sterna przy 10 Rittenhouse Sąuare dopasowuje się do otoczenia. Wieżowce Peia mają pięćdziesiąt lat, ale najczęściej nadal są postrzegane jako „nowoczesne”, natomiast budowla Sterna z cegły i kamienia wapiennego jest opisywana jako „tradycyjna”, choć właśnie ją ukończono. Tak jak miejskie tłumy, niektóre budynki wyglądają jak ostatni krzyk mody, inne noszą się bez wyrazu, a jeszcze inne -mówimy w końcu o Filadelfii – są powrotem do dawnej epoki. Lubię od czasu do czasu popatrzeć na architektoniczny odpowiednik dżentelmena w garniturze z marszczonej tkaniny albo damy w dobrze dobranym kapeluszu. Byłoby nudno, gdyby wszyscy ubierali się tak samo.

Odrodzenia dawnych okresów nie występują wyłącznie w architekturze, ale nigdzie indziej nie pojawiają się z taką regularnością. Nieco podobnie jest w typografii, której długa historia tworzy ciekawe paralele z historią architektury. Pierwsza ruchoma czcionka używana przez Gutenberga w połowie piętnastego wieku – czcionka gotycka – bazowała na średniowiecznym kroju pisma i była powszechnie używana w Niemczech, Niderlandach, Anglii i Francji. Jej następcą okazała się antykwa, opracowana przez renesansowych włoskich rytowników, którzy kopiowali starożytne napisy z zachowanych rzymskich pomników – pierwsze typograficzne odrodzenie. Antykwa rozprzestrzeniła się w całej Europie. Claude Garamond, paryski rytownik żyjący na początku szesnastego wieku, opracował kilka znanych krojów inspirowanych tym modelem. „Antykwa Garamonda to dostojne formy dojrzałego renesansu o humanistycznej osi liter, umiarkowanym kontraście i znacznych wydłużeniach” – pisał kanadyjski typograf Robert Bringhurst. Krój Garamond doświadczył później kilku odrodzeń. W 1900 roku na wystawie światowej w Paryżu premierę miał Original Garamond; w 1924 roku odlewnia Stempel we Frankfurcie wypuściła swoją wersję kroju; w 1964 roku słynny typograf Jan Tschichold zaprojektował Sabon, krój nazwany na cześć piętnastowiecznego francuskiego rytownika, oparty na Garamondzie; a w 1977 roku pojawiła się wersja cyfrowa. Szesnastowieczny krój przeżył jeszcze jedno odrodzenie, gdy w latach 1984-2001 firma Apple używała Garamonda jako czcionki korporacyjnej.
Piszę te słowa w edytorze tekstu czcionką Times New Roman, którą Bringhurst opisuje jako historyczny pastisz. Charakteryzują go „humanistyczna oś, ale manierystyczne proporcje, barokowy ciężar i ostry, neoklasycystyczny detal”. Krój powstał na zamówienie londyńskiego „Timesa” w 1931 roku i mimo że gazeta już z niego nie korzysta, w tym czasie, dzięki wskazaniu jako domyślny wybór w programie Microsoft Word, stał się najpopularniejszym krojem na świecie. Times New Roman, podobnie jak większość czcionek używanych w książkach i prasie, jest krojem szeryfowym – główne kreski liter kończą się ogonkami, których historia sięga starożytnego Rzymu. Powstanie liter bezszeryfowych również przypisujemy starożytności, aczkolwiek w druku pojawiły się dopiero z początkiem dziewiętnastego wieku, w Londynie, i były używane wyłącznie w szyldach reklamowych oraz nagłówkach prasowych. Odrodzenie kroju bezszeryfowego nastąpiło w dwudziestym wieku dzięki temu, że geometryczna czystość wpisywała się w estetykę Bauhausu; Futura, zaprojektowana w latach dwudziestych przez Paula Rennera, to typowa czcionka modernistyczna. W trakcie studiów na rysunkach używaliśmy krojów gazetowych firmy Letra-set, najchętniej sięgając po Hełveticę, szwajcarski krój bezszeryfowy. Ostatnie odrodzenie krojów bezszeryfowych miało związek z przemianami technologicznymi: litery bezszeryfowe łatwiej czyta się na ekranach o niskiej rozdzielczości, dzięki czemu stały się standardem we wszystkich urządzeniach cyfrowych.

Choć w ciągu ostatnich pięciuset lat technika składu tekstu uległa radykalnym przemianom, nie oznacza to, jak zauważył Bringhurst, że zmieniły się także zasady typografii:

Styl w typografii oparty jest nie na danej technologii składu czy druku, tylko na pierwotnej, acz wysublimowanej sztuce pisania. Kształty liter wywodzą się z ruchów ludzkiej raki, ograniczanych lub wspomaganych przez używane narzędzie. Narzędzie to może być tak złożone jak tablet graficzny czy odpowiednio zaprogramowana klawiatura lub tak proste jak zaostrzony patyk. Znaczenie bowiem w każdym przypadku tkwi w sile i gracji samego ruchu, a nie iv narzędziu, którym jest on wykonywany.

Analogiczna sytuacja zachodzi w architekturze, która nie opiera się na technice czy materiałach budowlanych, lecz na odgradzaniu przestrzeni, a ostatecznie na ludzkiej aktywności, dla której staje się tłem. Podobnie jak przy składzie tekstu nie możemy mówić o prawdach absolutnych ani moralnych nakazach. Istnieją pewne zasady, ale nie są one pochodną teorii, lecz praktyki, często sięgającej odległej przeszłości. Dlatego właśnie przeszłość ciągle wywiera wpływ na architektów. Jak zauważa Tschichold, rdzeniem wyrazu „tradycja” jest łacińskie tradere, oznaczające przekazywanie – z pokolenia na pokolenie.

 

Konwencje

Jan Tschichold pisał, że rdzeniem „konwencj” jest łacińskie conventionem, czyli „zgoda”. „Wyrazu »konwencja« oraz pochodzącego od niego przymiotnika »konwencjonalny« używam wyłącznie w pierwotnym znaczeniu, nigdy w obraźliwym”. Architekci stylów odrodzeniowych przeważnie stosująsię do konwencji. Jak już widzieliśmy, Robert A.M. Stern zaprojektował wiele budynków uczelni wyższych w stylu odrodzeniowym – georgiańskim, gotyckim, neoromańskim w odmianie Richardsonowskiej – przede wszystkim z myślą o dopełnieniu sąsiedniej zabudowy. Decyzja o tym, by McNeil Center for Early American Studies, centrum studiów wczesnoamerykańskich przy University of Pennsylvania, utrzymać w stylu federalnym, ma jednak inne uzasadnienie. Wieloletni dobroczyńca wspierający działanie jednostki nalegał, aby nowa siedziba centrum odzwierciedlała jego misję akademicką. Uczelnia zgodziła się na złagodzenie zaleceń stylistycznych dotyczących „wyrażania estetycznych koncepcji naszej epoki”. Styl federalny to styl Adamów w wydaniu amerykańskim, który cieszył się w Stanach Zjednoczonych popularnością w latach 1780-1880. Choć nie znajdziemy go na kampusie Penn, sama Filadelfia może pochwalić się należącymi do najbardziej okazałych przykładami architektury w stylu federalnym. Stern kształtował swój projekt, bazując na pierwszej akademii medycznej działającej przy uczelni, stworzonej przez Benjamina Henry’ego Latrobe’a na początku dziewiętnastego wieku (dawno wyburzonej). Rezultatem jego pracy jest ceglane pudełko o nieskomplikowanym zarysie, spłaszczonej trójdzielnej kompozycji, bez klasycznych detali i z niskim czterospadowym dachem.

Stern sięgał do przeszłości, ale nie ograniczał się do dziewiętnastego wieku. McNeil Center zwieńcza ściana attykowa kwadratowymi otworami przypominającymi okna. Nie jest to detal zaczerpnięty ze stylu federalnego, lecz od Louisa Kahna, którego obecność od lat zaznacza się w architekturze uniwersytetu. Otwory, inspirowane biblioteką Phillips Exeter Academy Library, są płaskimi łukami z cegły. Nawiązania do pary największych ftladelnjskich architektów – Latrobe’a i Kahna – do dziewiętnastowiecznej siedziby uniwersytetu, a także do tradycyjnie stosowanej w mieście czerwonej cegły sprawiają, że niewielki budynek staje się szalenie wszechstronnym, ćwiczeniem z pamięci historycznej.

Podczas gdy Stern w sposób otwarty nawiązywał w swoich pracach do przeszłości, projekt ośmiobocznej auli wykładowej na University of Miami projektu Leona Kriera nie ma co prawda oczywistego poprzednika, ale wydaje się wyraźnie klasyczny – choć nie trzyma się niewolniczo żadnych konwencji stylistycznych. Wnętrze audytorium to stromo nachylona sala zwieńczona kopułą o industrialnym wyglądzie, wspartą na obnażonych stalowych belkach. W bielonych pomieszczeniach nie dopatrzymy się żadnych porządków czy klasycznych detali; wielowarstwowa wieża budzi skojarzenia z kolumbarium. Rezultat jest zarówno prymitywny, jak i odrobinę tajemniczy. „Osamotniony wśród architektów posługujących się tradycyjną składnią, Krier poszerzył język klasycyzmu o odważne wykorzystanie proporcji oraz swobodną interpretację tropów i motywów” – pisał Alexander Gorlin.

Manieryści również przywołują zasady, ale zwykle z myślą o ich wypaczeniu. Prace Roberta Venturiego i Denise Scott Brown roją się od łamanych konwencji i zniekształconych pierwowzorów: kolumny znajdują się w nietypowych odstępach, głowice nie są w pełni połączone z architrawami, profile ulokowano w przedziwnych, „niewłaściwych” miejscach. Jedna z ulubionych taktyk tej pary architektów polega na zabawie skalą. Wejście do Gordon Wu Hali na University of Princeton zdobią heraldyczne motywy rodem z elżbietańskich wnętrz. „Wejście podkreśla tożsamość pod innymi względami wycofanego budynku dzięki ozdobnemu, odważnemu symbolicznemu wzorowi – pisał Venturi – który nawiązuje do motywów stylu elżbie-tańskiego i jakobińskiego (późnego renesansu angielskiego – przyp. red.) często umieszczanych nad kominkami – i świetnie wpisuje się w kontekst quasi-elżbietańskiego otoczenia kampusu”. Umieszczone w Wu Hali motywy są jednak znacząco powiększone, a w dodatku spłaszczone, jak gdyby wyciągnięte spod walca.

Nawet taki architektoniczny rewolucjonista jak Le Corbusier przeszedł przez fazę podważania, po czym przeprosił się z tradycją. Projekty powstające po 1950 roku, jak paryskie Maisons Jaoul czy willa Sarabhaia w Ahmadabadzie w Indiach, mają niewygładzone ściany z cegły i sklepienia katalońskie (tamburynowe) z płytek, stanowiące nowoczesną interpretację wernakularnej architektury śródziemnomorskiej. Najbliższa rzeźbie praca Le Corbusiera, kaplica w Ronchamp, łączy w sobie wiele zawoalowanych odniesień do tego stylu: bielone ściany, chropowate detale, cykladzkie wieże.

Doświadczenie budynku, a zwłaszcza abstrakcyjnego budynku modernistycznego, staje się bogatsze, gdy pojawią się w nim odniesienia do przeszłości. Richards Medical Building projektu Louisa Kahna został podzielony na przestrzenie określane przez architekta jako „służące i obsłużone”, ceglane szyby mieszczące klatki schodowe i kanały wentylacyjne oraz same laboratoria. Ta dość mętna koncepcja – trudno nakreślić paralelę między ludźmi pokonującymi schody i powietrzem pędzącym w górę kanału – prawdopodobnie umyka wielu gościom, ale każdy, kto choć raz odwiedził położone na wzgórzu toskańskie miasteczko San Gimignano (jak uczynił to Kahn w 1938 roku), dostrzega związek między wysokimi ceglanymi szybami i średniowiecznymi wieżami. Innym projektem Kahna, który zyskał na wpleceniu aluzji do przeszłości, jest Kimbell Art Museum. Długie sklepione sale służące do prezentowania zbiorów pojawiały się już w renesansie; w osiemnastym wieku sklepiona galleria, zazwyczaj oświetlona z góry, stanowiła zaś kluczowy element każdego pałacu. Kahn nie był zwolennikiem stylów odrodzeniowych, lecz mimo to sklepione, oświetlone z góry galerie stanowią nowoczesną – i mistrzowsko poprowadzoną – interpretację dawnej konwencji.

Latarnie i sklepione pomieszczenia Sainsbury Wing Venturiego dobudowane do National Gallery w Londynie są czytelnym ukłonem w stronę Dulwich Picture Gallery Johna Soane’a, choć skala starszego budynku jest zdecydowanie skromniejsza, zaś sposób, w jaki Soane operował detalem, był w rzeczywistości w mniejszym stopniu zgodny z tradycyjnym klasycyzmem niż w przypadku Venturie-go. Projekt Sainsbury Centre for Visual Arts przy University of East Anglia w Norwich autorstwa Normana Fostera nie nawiązuje w bezpośredni sposób do wcześniejszych epok, lecz, jak zauważył Reyner Banham, w ledwie słyszalny sposób odbija echa przeszłości. Długa szopa przypominająca hangar lotniczy znajduje się zaledwie trzydzieści kilometrów od stacji Służby Lotniczej Marynarki Królewskiej. Zarazem jednak prosty, liniowy budynek w parkowej scenerii budził we mnie skojarzenia z grecką świątyniąj pewien krytyk nazwał go Par-tenonem z East Anglia. Sainsbury Centre przywołuje więc dwa przeciwstawne obrazy przeszłości, jeden stosunkowo niedawny, drugi – ze starożytności.

Niektórzy architekci w ogóle nie zwracają uwagi na przeszłość i uparcie dążą do rozwiązywania znanych problemów w nowe, zaskakujące sposoby. Nowatorstwo ich budynków co prawda przykuwa uwagę, niemniej architektura odcinająca się od przeszłości płaci za to pewną cenę – to, co nowatorskie, może bowiem szybko się zestarzeć. Londyńska Tatę Modern, która mieści się w przerobionej elektrowni, jest dla mnie bardziej interesująca niż de Young Museum w San Francisco właśnie dlatego, że w Tatę często niepohamowana innowacyjność Herzoga i de Meurona jest łagodzona przez architekturę Gilesa Gilberta Scotta z lat czterdziestych dwudziestego wieku*. Z tego samego powodu Disney Concert Hali Franka Gehry’ego przypadła mi do gustu bardziej niż muzeum Guggenheima w Bilbao: tradycyjna, wyłożona drewnem aula koncertowa wchodzi w interesujący dialog z żaglowymi formami ze stali nierdzewnej, które ją otaczają. New World Symphony Center, w którym Gehry gładko wciska rozbuchaną rzeźbiarską zabawę w tradycyjne białe pudełko z South Beach, również jest bardziej urozmaicone niż inne budynki architekta, wolne od narzuconych sobie ograniczeń.

[Konferencja] Zbrodnie popełnione przez hitlerowskie Niemcy na ludności cywilnej w czasie akcji zwalczania ruchu oporu.

https://twitter.com/ZdzKrasnodebski/status/634640457256058880

Konferencja w Warszawie:

„Zbrodnie popełnione przez hitlerowskie Niemcy na ludności cywilnej w czasie akcji zwalczania ruchu oporu”.

1 września 2015 r. (wtorek) – Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79

16:00 – 18:00 Otwarcie konferencji:

 • prof. Zdzisław Krasnodębski
 • dyr. Jan Ołdakowski
 • red. Piotr Gursztyn

2 września 2015 r. (środa) – Teatr Kamienica, Al. Solidarności 93

09:00 – 11:00 Pomijane ofiary. Zbrodnie popełnione przez hitlerowskie Niemcy na ludności cywilnej w czasie akcji zwalczania ruchu oporu.

Panel dyskusyjny:

 • Prof. Isabella lnsolvibile. Uniwersytet Neapotitański im. Fryderyka II
 • Prof. Eugeniusz Mironowicz. Uniwersytet w Białymstoku
 • Prof. Bogdan Musiał. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Prof. Krystyna Daszkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (do potwierdzenia)
 • Lidia Ujazdowska, autorka książki pt. „Zagłada Ochoty”.   Radna Powiatu Warszawskiego Zachodniego
 • Maciej Świrski, Reduta Dobrego imienia

11:00 – 11:30 przerwa kawowa

11:30 – 13:30  Mit „przezwyciężonej przeszłości” i jego polityczne skutki dla Europy

Panel dyskusyjny:

 • Prof- Zdzisław Krasnodę Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Ryszard Czarnecki. Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego
 • Prof. Notis Marias. Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Andrew Lewer. Poseł do Parlamentu Europejskiego

Nauka pisania w pierwszej połowie XIX wieku.

Czernecki, Józef (1874-1929), Najdawniejsze wzory pisma polskiego i polskie podręczniki do nauki kaligrafii : przyczynek do dziejów pedagogii, dydaktyki i metodyki w szkołach i domach polskich, Lwów : Towarzystwo Pedagogiczne, 1902, s. 57n

Pisano najpierw na papierze, a to na ćwiartkach liniowanych, potem do­piero na seksternach, przez nauczyciela sformowanych, a nawet po­słu­giwano się papierem woskowanym, którego użycie i cel jeszcze wyraźniej określa Miłkowski w podanym wyżej numerze „Tygodnika Illustrowanego”.

„Pisać uczyłem się, powiada, na papierze woskowanym atramentem białym. Pan Targoński (nauczyciel domowy) sam papier woskował, sam atrament z kredy proszko­wanej preparował i sam, rzecz prosta, pióra temperował. Lekcye odbywały się regularnie rano w sali jadalnej i polegały wyłącznie na pisaniu. Po pałkach, esach i kółkach nastąpiły litery, a potem wyrazy i sentencye (…) „Wzór najpierwszy, przez nauczyciela nakreślony, który kopiowałem, był to podpis mój, ze wszystkimi tytułami moirtuti militaria mia­nowicie: „herbu Slepowron, sędzic, syn porucznika wojsk pol­skich, kawalera orderu”. Przepisywałem to razy ze sto. Dalej kopiowałem: „Bóg stworzył świat z niczego” — „Bóg jest jeden w trzech osobach: Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty”. Wreszcie nauczyciel atrament biały na czarny mi zamienił i na seksternie pisać kazał. Pisałem pod okiem jego, ale nie długo. Nauka z nim zajęła czasu nie więcej, niż miesięcy trzy. Nastąpiła po niej przerwa…, wywołana przez ruch niezwykły, jaki w domu na­szym nastał”… (z powodu wypadków r. 1831.).

 

(…) Duży arkusz papieru w jednej połowie nauczyciel sam nad żarem woskował; na drugim półarkuszu pisał czarnym atra­mentem pałki (1), półzera (C), zera (O), esy, które się na pół­arkuszu nawoskowanym, gdy nim przykryte zostały, jasno widzieć dawały, jak się to na przyłączonej przy niniejszem po­kazuje próbie. Do pisania na papierze woskowanym przyrzą­dzał się atrament ze zwyczajnej białej kredy, sproszkowanej i wodą rozprowadzonej. Atrament ów raz pierwszy z trudnością niejaką czepiał się woskowanego papieru; zwykle sam nauczy­ciel pierwszą czynił próbę, pozostawiał pisanie, ażeby wyschło, ścierał i następnie uczeń najmniejszej w pisaniu nie miał tru­dności. Trudność to usuwało, że się kreda w wodzie nie rozpuszczała, lecz się z wodą mieszała i, wzięta na pióro, spły­wała na wosk w postaci osadu, który pozostawał, wysychał i ścierać się z łatwością dawał.

Jeden, w ten sposób prepa­rowany arkusz, służył na długo; dziecko, wprawiwszy się na nim do kreślenia naprzód figur alfabetycznych, na­stępnie alfabetu i sentencyi, dalej już nie odbijało na pa­pierze przezroczystym, ale naśladowało, wedle wzoru przed nim położonego, na seksternie, atramentem czarnym, fabrykowanym po wsiach z galasu. W sposób ten, lat temu siedmdziesiąt, w okolicy, w której lata dziecinne mi upły­nęły (na Pobereżu), dzieci pisać się uczyły. Sposób ów nie był, o ile przypominam sobie, w użyciu po szkołach, w klasach przygotowawczych, zwanych „lankastrami”.

 

[Link] Ułani z Puszczy Nalibockiej w Kampinosie ’44

Zgrupowaniu „Góry” udało się przetrwać pół roku, broniąc polskich wiosek w Puszczy Nalibockiej. 29 czerwca 1944 roku, w związku z bezładnym odwrotem Wehrmachtu, Zgrupowanie Stołpecko-Nalibockie rozpoczęło marsz na zachód. Trzy kompanie piechoty (na furmankach), za piechotą tabory, a dalej ułani na koniach. Cztery pełne szwadrony liniowe, pluton łączności, kwatermistrzostwo, szpital polowy. Każdy strzelec i ułan w kompletnym przedwojennym umundurowaniu. Za nimi duszpasterstwo i uchodźcy cywilni. Kolumna długa na kilka kilometrów. Mając za przykrywkę kilku żandarmów z Rakowa, porucznik „Góra” udawał przed Niemcami, że Zgrupowanie to zaprzyjaźniony z nimi oddział.

(…)

W 1995 roku 27 Pułk Zmechanizowany z Braniewa (obecnie 9 Brygada Kawalerii Pancernej) przejął tradycje niezniszczalnego 27 Pułku Ułanów. Fotografia ostatniego dowódcy tych ułanów zawisła na honorowym miejscu w sali tradycji 10 lat przed oficjalną sądową rehabilitacją rtm. Zdzisława Nurkiewicza „Noc”, co daje piękne świadectwo o kadrze i żołnierzach tej jednostki wojskowej.

Całość:

http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/16831?t=Ulani-z-Nieswieza-a-Powstanie-Warszawskie

Shāh māt (شاه مات)

„Wszak polityka i wojna to tylko przedłużenie szachów innymi środkami”.

Piotr Gociek, Janek Poranek i jego goście [w:] P. Gociek, Czarne bataliony, Lublin 2014

Tytuł: „Checkmate” autor: meppol źródło: www.deviantart.com

tytuł: „Checkmate”
autor: Meppol
źródło: http://www.deviantart.com

[Słucham dzisiaj nałogowo] Polski taniec renesansowy…

[Zapowiedź] Lato filmowe w ogrodach sejmowych

Lato filmowe w ogrodach sejmowych – hity przedwojennego kina już od najbliższej soboty

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=FF9E746FBE0ECD5AC1257E9F00450761

Zapowiedź wydawnicza: S. Frąckiewicz, Żeby było ładnie. Rozmowy o boomie i kryzysie street artu w Polsce”

Polskie sierpnie… „Tata przy was dzisiaj być nie może…”

Sierpień nastraja do refleksji nad polską historią.

I te łąki majem rozkwiecone,
Łany zboża wyzłocone słońcem,
By w zachwycie i modlitwie cichej,
Poczuć bliskość ze Stworzenia Ojcem.

Prezydenci – cytat okolicznościowy.

„Każdy naród ma bowiem inny charakter i inne kształtowały go i kształtują okoliczności. Działając zgodnie z jego naturą, przyczynisz się do uzdrowienia Ojczyzny, działając zaś wbrew jego naturze, niechybnie ją osłabisz”.

http://www.pch24.pl/abp-gadecki-na-mszy-swietej-za-prezydenta–trzeba-rzadzic-tak–by-zapewnic-sobie-miejsce-w-niebie,37405,i.html#ixzz3i1xSe7kX

A jako bonus zdjęcia z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego;

Członkowie Zgromadzenia Narodowego po uroczystości zaprzysiężenia prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Widoczni poseł Tadeusz Żebracki, poseł Andrzej Lubomirski, poseł Jan Choińsk-Dzieduszycki w strojach historycznych.

Przegląd kompanii honorowej przez marszałka Józefa Piłsudskiego. 1926-06-04

Księga Konstytucji przygotowana do zaprzysiężenia prezydenta RP Ignacego Mościckiego.

Odczytanie przez premiera Kazimierza Bartla aktu przejęcia władzy przez Ignacego Mościckiego. Widoczni także m.in.: marszałek sejmu Maciej Rataj (stoi przy stole) i adiutant prezydenta RP ppłk Juliusz Ulrych

Po marszu pamięci w hołdzie ofiarom niemieckiej masakry na Woli.

W trakcie marszu mającego upamiętnić masakrę mieszkańców Woli, oprócz świecy otrzymałem od organizatorów kartkę z biogramem:

EMILIAN SMOCHOWSKI, syn Michaliny i Władysława, urodził się 1 września 1882 r. w Kaliszu.

Był buchalterem. Mieszkał na Powiślu przy Al. 3 Maja 2.

Po Powstaniu trafił do obozu w Pruszkowie. Żona Celina Smochowska straciła z nim kontakt już w sierpniu 1944 r.

Odtąd ślad po nim zaginął.

Na tablicach z nazwiskami ofiar niemieckiego terroru, które właśnie postawiono koło cmentarza na Woli znajduje się ponad 50 tysięcy nazwisk. Każda z nich ma biografię, którą dałoby się zamknąć na takiej kartce wielkości pocztówki. Zwykłe życie. Tragiczna śmierć. Nierozliczona zbrodnia.

Cześć ich pamieci!

[15 sierpnia 1920] Okolicznościowe cytaty z epoki – wspólne interesy bolszewicko-niemieckie

Bogdan Musiał, Na zachód po trupie Polski, s. 40

(…) bolszewicy liczyli przy tym nie tylko na życzliwość ze strony Niemiec, ale wręcz na pomoc w wojnie z Polską. I nie bez przyczyny, jako że w Niemczech istniał silny ruch komunistyczny, a ponadto panowały gorące nastroje antypolskie. Wynikały one przede wszystkim z faktu, iż odrodzona Polska powstała częściowo na obszarach, które w XVIII wieku na skutek rozbiorów zostały wcielone do Niemiec (w szczególności korytarz gdański i ziemie wokół Poznania), ale chodziło także 0 Górny Śląsk, nienależący do Polski przedrozbiorowej. Do tego dochodziły tradycyjne antypolskie uprzedzenia, głównie we wschodnich Niemczech. Antypolskie nastroje były w Niemczech tak silne, że również niemieccy narodowi konserwatyści widzieli w Rosji Sowieckiej najważniejszego sojusznika w konfrontacji z pogardzana Polską. Wiosną 1920 roku generał von Seeckt, szef Sztabu Generalnego, opracował memorandum Deutschland und Russland [Niemcy i Rosja], W którym stwierdzał między innymi: „Tylko w ścisłym związku z Wielką Rosją Niemcy mają szansę na odzyskanie swej mocarstwowej pozycji […] i nie ma teraz żadnego znaczenia, czy obecna Rosja z jej wewnętrznym ustrojem podoba nam się, czy nie. […] Właśnie tego [Wielkiej Rosji] potrzebujemy – przyjaznego, silnego państwa, graniczącego z nami na sporym obszarze”. Tymczasem Polska była śmiertelnym wrogiem, który wyrwał dla siebie staropruskie wsie i miasta, pisał von Seeckt.

Niemieckie ministerstwo obrony uważało wówczas, że likwidacja Polski i odtworzenie wspólnej granicy niemiecko-radzieckiej jest warunkiem odzyskania dawnego statusu mocarstwa. I bolszewicy uwzględniali to w swoich planach. Latem 1920 roku Lenin stwierdził, że „w gruncie rzeczy niemiecka burżuazja jest za nami”. Na początku sierpnia Trocki wysłał telegram do Cziczerina: „Musimy wydrukować dużą ilość proklamacji w języku niemieckim do ludności Prus Wschodnich i Niemiec, wyjaśniających nasze żądania wobec polskiego rządu i wzywających niemieckich robotników, aby w żadnym wypadku nie przepuszczać do Polski wojsk ani zaopatrzenia. Taka odezwa mogłaby wychodzić od Kominternu”.

W rzeczywistości nie tylko Niemcy, ale także Czechosłowacja blokowałyby dostawy broni do Polski i bez zachęty ze strony bolszewików. Natomiast w głębi kraju komuniści organizowali akcje sabotażowe. Na Górnym Sląsku, w Gliwicach i Katowicach po 16 sierpnia doszło nawet do antypolskich wystąpień z udziałem niemieckich mieszkańców”.

Rozprawa między Panem Cogito, wójtem a plebanem

Polecam:

Prolog Burzy

Jeśli Zbigniew Herbert jest niekiedy uważany za poetę katolickiego, to raczej przez tych, którzy jego twórczości zbyt dobrze nie znają. 

View original post 1 341 słów więcej

Kwartalnik Fronda LUX i Rewizor zapraszają na benefis Krzysztofa Masłonia

Kwartalnik Fronda LUX i Rewizor mają zaszczyt zaprosić na benefis Krzysztofa Masłonia.
Jeden z najważniejszych krytyków literackich III RP. Wieloletni staż, umiejętność żywego opisu i szczegółowej analizy, ogromna erudycja i wyraziste oceny uczyniły go jedną z kluczowych postaci życia literackiego we współczesnej Polsce.
Pretekstem do uczczenia red. Krzysztofa Masłonia (DoRzeczy) jest jego ostatnia książka „Od glorii do infamii”. Zamiast tradycyjnego spotkania promocyjnego, uczcimy wieloletni dorobek naszego gościa. Porozmawiamy z nim o nim, o jego życiu, fascynacjach literackich, drodze pisarza i krytyka, przyjaciołach literatach. Nie będziemy się jednak z naszym gościem patyczkować – padną również trudne pytania i sami jesteśmy ciekawi, jak pan Krzysztof Masłoń z nich wybrnie.
Rozmawiać z red. Masłoniem będzie Mateusz Matyszkowicz – strona autorska , redaktor naczelny Frondy LUX
Zapraszamy do Cafe Niespodzianka (Marszałkowska 7 w Warszawie) 5. sierpnia. Start imprezy o godz. 18:00
Krzysztof Masłoń
(ur. 1953) – publicysta, dziennikarz, krytyk literacki. Przez lata związany z “Rzeczpospolitą” i “Magazynem Literackim Książki. Autor kilku książek, takich jak m.in.: “Lekcja historii najnowszej”, “Żydzi, Polacy i my”, “Bananowy song. Moje lata 70.”. Laureat branżowych nagród Ikara i PIKowego Lauru oraz Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Juror Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus

https://m.facebook.com/events/101198290233168?acontext=%7B%22ref%22%3A3%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&aref=3&refid=17&_ft_=top_level_post_id.1021270627891286&__tn__=H

Errata

Źródło:

Szybiński, Dominik Gabriel (1730-1799), Sztuka pisania w trzech rozdziałach wyięta z encyklopedyi i pożytecznemi przydatkami pomnożona, Warszawa 1781

errata

Jeden-dziewięć-cztery-cztery

Jak tu być i o czym śnić, Hycle nam nie dają żyć.

Wszak kultura nie zabrania robić takie polowania.